Vilius Semeška šiuo metu yra   Vyriausiosios rinkimų komisijos narys, taip pat TS-LKD Priežiūros komiteto, Tarybos narys.  Labiausiai jo pavardė buvo linksniuojama, kai jis pareikalavo, kad Druskininkų miesto valdžią privalo paisyti įstatymų ir demokratinės santvarkos taisyklių. Buvo vienas iš tų, kurių pastangos neleido „numarinti“ Vijūnėlės dvaro aferos.

Šiandien partiškumas nėra labai populiaru, tačiau pats apsisprendei ir tapai partijos nariu. Kodėl ir kuo patraukė būtent TS-LKD?

Demokratinė politinė sistema be stiprių politinių organizacijų – partijų neegzistuoja.

Sprendimas įsijungti į aktyvią politinę – visuomeninę veikla brendo jau seniai. 2012-ais metais parašiau prašymą tapti TS-LKD nariu, nes maniau, jog esu tam pasiruošęs.

TS-LKD, be jokios abejonės, man, kaip sąjūdiečiui, buvo vienintelis pasirinkimas, kadangi tai iš Sąjūdžio gimusi, dešinioji politinė organizacija, kuri niekuomet neprarado tvirto stuburo stiprinant Lietuvą kaip nepriklausomą ir demokratinę valstybę.

Sukaupęs nemažai įvairios gyvenimiškos patirties, taip pat finansinį nepriklausomumą, įvertinęs  politiko – viešo asmens veiklos atsakomybę bei riziką, į TS-LKD įstojau ne tada kai partija buvo valdžioje, bet būtent tuomet, kai partijai labiausiai reikia aktyviai veikiančių narių.

Kuo, Tavo įsitikinimu, TS-LKD šiandien skiriasi nuo kitų Lietuvos partijų? Kiek pagrįsta kritika, kad ši politinė bendruomenė yra praradusi vertybines gaires?

Visų pirma – tai ne vieno asmens politinė organizacija, o demokratiniais valdymo principais paremta partija. Dauguma bendraminčių į partiją ateina ne imti, o duoti, ne išsinešti, o dalintis idėjomis, darbais – todėl būtent ir esu šiame politikų rate, kuriame ne siauri grupiniai interesai, tačiau valstybės interesai yra prioritetas.

Kritika partijai tiek jos viduje, tiek ir iš išorės buvo ir bus, tokia demokratijos kaina verčianti vystytis – tobulėti. Žinoma, susiduriame su konstruktyvia kritika, tačiau tenka girdėti ir daug tendencingų, nepagrįstų kaltinimų mūsų organizacijos atžvilgiu. Žmonės nori mus matyti girdinčius ir sprendžiančius jų problemas,  lengvai pasiekiamus, ne pamokslautojus, bet skaidriai ir sąžiningai dirbančius vardan Tos – Lietuvos.

Nebijome atvirai sakyti tai – ką matome, besąlygiškai esame pasiruošę ginti ir stiprinti savo valstybę, ne mūsų draugams – maitinamiems iš Rytų, ar siekiantiems pasipelnyti iš politinės veiklos tai nepriimtinas kliuvinys.

Apie partijos neva vertybinių gairių praradimą dažniausiai mielai kalba konkuruojančių organizacijų veikėjai, ypač tie, kurie patys susipainioję vertybėse arba net demokratijos sampratoje. Taip, partijos viduje taip pat vyksta įvairios diskusijos, ir tai yra labai gerai. Vertybės mus vienija, o vienybėje, net ir XXI amžiuje, yra politinės organizacijos ir visos valstybės stiprybė.

Teko būti Druskininkų skyriaus pirmininku, dirbti šio miesto taryboje. Visi esame girdėję apie specifinę politinę kultūrą šiame mieste. Ką reiškia būti opozicijoje Druskininkuose?

 Druskininkai – neapsakomai gražus kurortas, dar vadinamas ir M.K. Čiurlionio miestu.

Šiandien liūdna pripažinti, kad teritorija yra užvaldyta grupuotės, kurios lyderiui yra pareikšti labai rimti įtarimai baudžiamojoje byloje veikiant organizuotoje grupėje. Aktyviai veikiant Druskininkų savivaldybės tarybos opozicijoje teko patirti protu sunkiai suvokiamą persekiojimą. Deja, mano gimtinėje – Druskininkuose, negalėjo ramiai gyventi ir šeima, kurią teko „evakuoti“ į sostinę.

Savivaldybėje iki šiol leidžiamas vietos valdžios finansuojamas propagandinis leidinys. 20 tūkst. gyventojų teritorijoje 10 tūkst. egz. tiražu kiekvieną savaite spausdinama vietos valdžią liaupsinančios naujienos – propaganda, menkinant, juodinant jai oponuojančią opoziciją.

Akivaizdu, kad tik visuomenės informavimo bei kitų įstatymų pataisos, kontroliuojančių valstybės institucijų derama priežiūra gali pakeisti esamą situaciją – piktnaudžiavimą valdžia. Kai savivaldybėje valdžia nesikeičia dvidešimt metų, kai persekiojama opozicija, o vietos gyventojai maitinami propaganda, didžiąja dalimi yra priklausomi nuo savivaldybės įmonių ir įstaigų, prognozės yra niūrios, bet ne beviltiškos. Tikiu, kad vieną dieną ir Druskininkuose įvyks lūžis.

Ar Vijūnėlės dvaro nugriovimas iš tiesų yra vilties ženklas, kad į Druskininkus ateis nauji laikai?

Taip, mažai kas tikėjo, kad dvaras bus nugriautas. Nesidžiaugiu dėl pačio griovimo, visuomet džiugu matyti kai statoma, bet ne griaunama, tačiau šiuo atveju lygiateisiškumas, tai yra visų lygybė prieš įstatymą bei teisingumas  – nugalėjo. Tai yra labai didelis smūgis merui ir jo artimai aplinkai. Byla nėra baigta, vyksta tyrimas baudžiamojoje byloje, pareikšti rimti įtarimai veikiant organizuotoje grupėje. Manau, tiek žiniasklaida, tiek vietos opozicija seka įvykius ir stebės, kad teisingumas būtų įvykdytas iki galo. Taip, tai yra vilties ženklas, jog nebaudžiamųjų nėra, net jei esi ir  taip vadinamas vietos caras.

Politologai perspėja, kad po Seimo rinkimų galime susidurti su paradoksalia situacija – TS-LKD gali gauti daugiausia vietų, bet neturėti su kuo sudaryti reikiamos daugumos. Kaip vertini tokias prognozes? Ką turėtų TS-LKD padaryti, idant nereikėtų trečią kartą būti opozicijoje?

Neskubėčiau prognozuoti kas būtų jeigu būtų. Iki rinkimų girdėsime daug įvairių prognozių, skambių pareiškimų, neretai tendencingų, siekiant formuoti tam tikrą naratyvą, taip bandant paveikti rinkėjų valią –  pasirinkimą. Politologų darbas yra analizuoti, perspėjimai, manau, girdimi partijos vadovybės, tačiau nemanau, kad po sėkmingų rinkimų rezultatų TS-LKD nesugebėtų susitarti su kitomis partijomis dėl valdančiosios koalicijos formavimo.

Tam, kad nereikėtų trečią kadenciją iš eilės būti opozicijoje, manyčiau, pirmiausia reikėtų daug tiesiogiai kalbėtis su rinkėjais ir įtikinti juos ateiti balsuoti už TS-LKD, reitinguojant tuos žmones – kandidatus, kuriais pasitikima.

Naujam potencialiam TS-LKD rinkėjui ir ne tik svarbu suteikti apčiuopiamą garantiją – susitarimą, kaip partija, būdama naujos valdžios formavimo ašimi identifikuos ir spręs aktualias – einamąsias piliečių problemas, garantuos stabilumą ir orų gyvenimą valstybėje. Turime sudėlioti bei suprantamai pateikti – aiškų valstybės raidos strateginį planą artimiausiai kadencijai ir bent dešimtmečiui.

Tokie politikai, kurie užsiimtų naudos paieška sau ar savo šeimai, tenkinantys siaurus grupinius interesus partijoje nebus toleruojami, ir rinkėjams tai turi būti įsipareigojančiai pasakyta.

Dar vienas perspėjimas TS-LKD esą tapo išskirtinai didmiesčių, tiksliau, Vilniaus, partija, o regionuose šios partijos įtaka nestiprėja. Ar tokia tendencija veikia ir Dzūkijoje, kuriai skiri daugiausia dėmesio? Kaip prognozuoji partijos galimybės šiame regione?

Dzūkijoje yra labai stiprių partijos skyrių: Alytaus rajone ir pačiame Alytuje, Lazdijų rajone, stiprėja skyrius Varėnos rajone, Druskininkuose pasipildė skyrius jaunais žmonėmis, tačiau reikia pripažinti, kad privalome daugiau dėmesio skirti regionams.

Gerai, kad didmiesčių, ypač Vilniaus gyventojai pasitiki mūsų politine organizacija, bet to nepakanka. Žinoma, regionų ir didmiesčių gyventojų interesai neretai yra skirtingi, tačiau čia ir yra raktas į regionų rinkėjus – tai gebėjimas jiems pasiūlyti tai, ko jie nori, tikisi iš valdžios.

Visų pirma – pagalbos smulkiam ir vidutiniam verslui, elementarios pagarbos ir stabilumo. Regionų gyventojai nėra kažkokie antrarūšiai – netikę piliečiai, bet tas patyčias neretai jie girdi, net iš politikų pasisakymų. Suprantama, kad pajamos ir galimybės didmiesčiuose gerokai skiriasi nuo miestelių ar kaimų, tačiau regionų potencialas, kaip kad Dzūkijos per turizmą ir poilsį gamtoje, žemės ūkio produkciją – nėra išnaudotas. Nevertėtų ir žemdirbių žeminti, prisiminkime žaliųjų kryžių akciją, juk ne visi yra tokie oligarchai, kaip vienas gerai žinomas asmuo Seime. Žemdirbiui, turinčiam nedidelį ūkį tikrai reikia pagalbos – paramos, pagaliau valstybė turi skatinti šalyje pagamintų produktų vartojimą kiek tai leidžia ES teisės aktai. Taigi yra daug temų ir galimybių, tereikia dažniau politikams išvažiuoti iš savo biurų ir tiesiogiai bendrauti su žmonėmis, išgirsti jų problemas, o tuomet pasitikėjimas partija, jos kandidatais bus gerokai didesnis.

TS-LKD galimybės sėkmingai varžytis artėjančiuose rinkimuose yra tikrai palankios. Rinkimų rezultatai nulems labai paprasti ir žemiški dalykai – tai gebėjimas įgauti pasitikėjimą, kurį šios kadencijos Seimo valdantieji iššvaistė kurdami draudimų politiką, ardydami demokratijos pamatus, menkindami, supriešindami švietimo ir kitas bendruomenės dalinant pažadus ir suteikiant viltį, bet jų taip ir  neištesėjus.

Klausimus formulavo Tomas Gruodis.