Psichologė John Rainwater perspėja, kad mes dažnai esame pavojingiausi savo pačių priešai. Pavyzdžiui, kai kuriame negatyvius lūkesčius, kurie tampa save išpildančiomis pranašystėmis. Pateikiu vieną iš psichologės pasiūlytų pavyzdžių.

Kartą žmogus važiavo dykuma ir staiga subliūško jo automobilio padanga. Jį apėmė siaubas. Jis neturėjo domkrato pakelti automobiliui ir negalėjo pakeisti padangos. Vairuotojas atsiminė, kad prieš keletą kilometrų pravažiavo automobilių priežiūros stotį ir suprato, jog tai – vienintelė jo viltis.

Eidamas jis mąstė: „Juk supranti, kad kelias eina per negyvenamą vietovę. Aplink nėra kitų žmonių. Jei automobilių priežiūros stoties šeimininkas nenorės man padėti, nebus jokios kitos vietos, kur galėčiau kreiptis. Aš visiškai priklausau nuo jo. Neabejoju, kad už domkrato paskolinimą jis norės pasipelnyti. Galbūt jis paprašys dešimt dolerių, o gal net dvidešimt… penkiasdešimt. Neturėsiu kitos išeities, net jei jis paprašys šimto. Viešpatie, kokie tai didžiuliai pinigai už tokį menkniekį. Tik labai nedoras žmogus gali taip pelnytis iš kito nelaimės. Tas šeimininkas tikras niekšas.“ Su kiekvienu žingsniu vairuotojo nuotaika vis prastėjo ir pyktis godžiam šeimininkui didėjo.

Pagaliau, jis pasiekė tikslą ir pamatė pro duris išeinantį šeimininką. Šis maloniai nusišyp- sojo ir paklausė: „Gal galiu kuo nors padėti?“ Vairuotojas piktai atrėžė: „Eik velniop su tuo savo domkratu.“