Lietuvos laisvės gynėjas Alvydas Kanapinskas gimė 1952 metų liepos 26 dieną Kėdainių rajone, Norkūnų kaime. Po vyro mirties, motina Liucija Kanapinskienė iš rajono persikėlė gyventi į Kėdainius, rūpinosi gausia šeima, Alvydas Kanapinskas mokėsi Kėdainių 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar–Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija), baigė Šlapaberžės profesinę technikos mokyklą. 1970–1972 metais tarnavo sovietinėje kariuomenėje, Petrozavodske. Tarnybą baigė seržanto laipsniu. Grįžęs į Lietuvą, iki pat 1990 metų dirbo Kėdainių metalo konstrukcijų gamykloje ,,Progresas”, įrankių baro šlifuotuoju. Nuo 1990 metų lapkričio dirbo Kėdainių biochemijos gamykloje.

Alvydas Kanapinskas buvo vienas iš pirmųjų ir aktyviausių sąjūdininkų Kėdainiuose, aktyviai dalyvavo platinant Sąjūdžio spaudą. Nuo jaunystės buvo užsikrėtęs donorystės idėja. Daugybę kartų davė kraujo kitiems ir paskutinį kraujo lašą atidavė už Tėvynės laisvę. Jį pažinojusiųjų žodžiais tariant, buvo darbštus ir pareigingas darbuotojas, aktyvus Sąjūdžio veikėjas. Dukra Kristina sakė: „Tėtę įtikinti būdavo neįmanoma, jam atrodydavo jog jis visada teisus“.Kanapinskų šeima – Alvydas, žmona Regina, dukra Kristina bei sūnus Ramūnas gyveno Kėdainiuose, Taikos gatvėje.

1991 metų sausio dienomis A. Kanapinskas budėjo prie Vilniaus televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto. Gindamas Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatą 1991 metų sausio 13-ąją žuvo, jam tuo metu ėjo trisdešimt devintieji.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1991 metų sausio 15 d. nutarimu už pasižymėjimą didvyrišku narsumu ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę Alvydas Kanapinskas apdovanotas (po mirties) 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu. Palaidotas Kėdainių miesto kapinėse. Alvydo Kanapinsko vardu pavadinta viena iš Kėdainių gatvių.

1999 metais prie Radijo ir televizijos komiteto pastato atidengtas paminklinis akmuo A. Kanapinsko žuvimo vietoje. Na, o mes siūlome unikalias Valdo Preikšos nuotraukas iš A. Kanapinsko laidotuvių.

Kėdainiai. Sausio 13 d. žuvusio A. Kanapinsko laidotuvės

Kėdainiai. Sausio 13 d. žuvusio A. Kanapinsko laidotuvės

Kėdainiai. Sausio 13 d. žuvusio A. Kanapinsko laidotuvės

Kėdainiai. Sausio 13 d. žuvusio A. Kanapinsko laidotuvės

Kėdainiai. Sausio 13 d. žuvusio A. Kanapinsko laidotuvės