TS-LKD Lazdijų skyrius sekmadienį, vasario antrą dieną, surengė visuotinį susirinkimą. Skyriaus pirmininkas A. Klėjus pasidžiaugė, kad šis Dzūkijos skyrius stiprėja ir paragino pasekti Druskininkų skyriaus pavyzdžiu ir į Jotvingiū (Drusdkininkų- Lazdijų) apygardą iškelti Viliaus Semeškos kandidatūrą.

Vilius Semeška, būdamas TS-LKD Druskininkų skyriaus pirmininku, principingai kovojo prieš politinę korupciją šiame mieste. Vėliau jis buvo TS-LKD narys Vyriausiojoje rinkimų komisijoje. Priėmęs sprendimą dlayvauti Seimo rinkimuose, Vilius pasitraukė iš VRK.

Primename, kad, pagal TS-LKD pastvirtintas taisykles, skyriai siūlo kandidatus, o juos tvirtina partijos Rinkimų štabas, o galutinis sprendimas priklauso TS-LKD Tarybai.