Šeštadienį įvyko TS-LKD Kupiškio skyriaus visuotinis susirinkimas. Į susirinkimą atvažiavo daug svečių – ne tik iš Seimo, Vilniaus miesto Tarybos, bet ir iš gretimo Rokiškio skyriaus.

Vienas svarbiausių klausimų buvo kanddiatų kovoti . ienmandatėse apygardose siūlymas. Kupiškio skyriaus teritorija įeina tiek į Sėlos Rytinę, tiek į Sėlos Vakarinę vienmandatę apygardą. Deja, kaip paiškėjo, kol kas nėra kanddiato į Sėlos Vakarinę (buvusią Biuržų- Kupiškio) apygardą. Kandidato kol kas nesiūlo ir pats TS-LKD Biržų skyrius. Išreikštas noras, kad galbūt sutiks kandidatuoti ne vietinis, bet visoje Lietuvoje gerai žinomas politikas, tačiau dėl konkrečių kandidatūrų dfar tariamasi.

Kur kas daugiau aistų kelia kandidato atranka į Rytinę Sėlos apygardą (seniau Rokiškio – Kupiškio). TS-LKD Taryba yra paskelbusi nutarimą, kad tiek frakcijos nariai, kurie yra laimėję vienmandatėje apygardoje, automatiškai keliami pakartotinai. Tačiau Rokiškio skyrius labai pasipiktino tokiu sprendimu, nes jis reiškia, kad Rytų Sęlos apygardoje būtų keliamas Seimo nario R. Martinėlis, kuris į Seimą pateko, kaip neprikalusomas kandidatas, ilgą laiką priklausė LVŽS frakcijai ir tik paskui perėjo pas TS-LKD.  Rokiškio skyriaus natiai vienbalsiai nubalsavo siūlyti, kaip kandidatę vienmandatėje apygardoje, Dianos Meškauskienės kandidatūrą. Pagrindinis argumentas: ji yra patyrusi partijos narė, turi stiprią atramą skyriuje. Rokiškio skyriaus nariai išsakė kritiškų pastabų ir dėl R. Martinėlio. Daugiausia jossusijusios su tuo, kad jis nėra TS-LKD narys ir per Savivaldos rinkimus konkuravo su TS-LKD.

TS-LKD Kupiškio skyriaus susirinkime buvo išklausyti tiek D. Meškauskienė, tiek R. Martinėlis. Kupiškėnai balsavimu, didele balsų persvara, nusprendė siūlyti savo kandidatu R. Martinėlį. Svarbiausias argumentas – jis turi kur kas daugiau galimybių nugalėti, pačiame Kupiškyje D. Meškauskienė nėra pakankamai žinoma.

Kas toliau? TS-LKD Rinkimų štabe bus svarstomos tiek D. Meškauskienės, tiek R. Martinėlio kandidatūros. Viena iš jų jau vasario gale bus teikiama Anykščiuose vyksiančiame TS-LKD Tarybos posėdžiui.

Po Kupiškio susirinkimo D. Meškauskienė prisipažino, kad neturi vilčių, jog bus patvirtinta būtent jos kandidatūra, tačiau išreiškė nuogąstavimus, kad dalis Rokiškio sksyriaus žmonių per rinkimus gali palaikyti ne R. Martinėlį, bet kurį nors kitą kanddidatą ir yra kalbama, kad Krikščionių sąjunga ar panašios jėgos bandys tokią alternatyvą kelti.

Seimo narys R. Martinėlis buvo kur kas ramensis ir teigė, kad nebijo išbandymų ir tiki savo sėkme rinkimuose, nes jau dabar turi daug žmonių, kurie jam yra pažadėję padėti, kaip rinkimų štabo nariai tiek Kupiškyje, tiek Rokiškyje.