Š. m. sausio 25 d. vyko TS-LKD Elektrėnų skyriaus visuotinis narių susirinkimas, kurio pagrindinis darbotvarkės klausimas buvo kandidatų iškėlimas LR Seimo rinkimų vienmandatėse Kaišiadorių – Elektrėnų ir Trakų – Vievio apygardose.

Visuotinime susirinkime dalyvavo gausus būrys seimo narių: dr. G. Skaistė, dr. P. Saudargas, dr. S. Šedbaras, dr. L. Kasčiūnas, taip pat Vilniaus m. savivaldybės tarybos narė G. Krukauskienė, teisininkas dr. A. Skaistys ir kiti. Susirinkimas tradiciškai pradėtas giedant Lietuvos himną, vėliau pasveikinti skyriaus jubiliatai. Garbingą 90-ąjį jubiliejų šventusį narį V. Monkevičių linkėdamas stiprios sveikatos skyriaus pirmininkas R. Kartenis apjuosė jubiliejine austa juosta, visi skyriaus nariai linkėjo ilgiausių metų.

Skyriaus nariai bendru sutarimu kandidatu į LR Seimo rinkimų vienmandatėje Trakų – Vievio apygardoje iškėlė teisininką, LR seimo narį, buvusį LR Konstitucinio teismo teisėją bei LR vidaus reikalų ministrą Stasį Šedbarą, kuris 1996 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi už nuopelnus kuriant Lietuvos teisinę sistemą bei pastangas stiprinant valstybingumą. Taip pat bendru sutarimu skyriaus nariai kandidatu į LR Seimo rinkimų vienmandatėje Kaišiadorių – Elektrėnų apygardoje iškėlė TS-LKD Elektrėnų skyriaus pirmininką, Elektrėnų savivaldybės tarybos narį, informacinių technologijų magistrą Ramūną Kartenį.

Susirinkimo metu buvo diskutuojama aktualiais politiniais klausimais, buvo akcentuota partijos tapatybė, pasisakanti už tradicines šeimos bei krikščioniškas vertybes, pabrėžta būtinybė žvelgti į politines problemas daug plačiau, tiek iš istorinės, tiek iš dabarties ir ateities perspektyvų. Tema „Kokį LR Seimą norime matyti po rinkimų“,- pasisakė TS-LKD Elektrėnų skyriaus garbės pirmininkas V. Valiušis. Taip pat susirinkimo metu knygos autoriai P. Saudargas ir G. Krukauskienė pristatė ką tik išleistą knygą „Kalinio riba“. Šioje knygoje į Gulagą pažvelgiama lyg į eksperimentinį pragarą, kuriame buvo bandomos fizines ir dvasinės žmogaus galimybių ribos.“ Jei žemėje buvo kur nors pragaras, tai buvo jis ten…“, taip byloja Gulago veteranai apie Šiaurės Pečioros geležinkelio magistralės –„ Mirties geležinkelio“- statybas. 

Primename, kad pagal TS-LKD pasitvirtintą tvarką TS-LKD skyriai turi teisę pasiūlyti vieną ar daugiau kandidatų į tą vienmandatę apygardą, kuri yra skyriaus teritorijoje. Kandidatūros svarstomos Rinkimų štabe, o galutinai jas tvirtina TS-LKD Taryba.